Ngành luật – hướng đạo tạo mũi nhọn năm 2016

Ngành Luật: Hướng đào tạo chú trọng năm 2016

Ngành Luật tuy không phải là ngành mới, nhưng năm 2016 nhu cầu tuyển dụng trong ngành được chú trọng và tăng mạnh. Học ngành luật ra trường không đơn giản chỉ làm việc trong các cơ quan luật nhà nước mà có thể làm việc ở rất nhiều ngành nghề đơn vị khác nhau, nên cơ hội việc làm của sinh viên ngành luật không bao giờ thiếu. Học luật sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về lý luận Nhà nước và pháp luật, kiến thức về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về khoa học quản lý nhà nước và điều hành công sở, về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo …

học ngành luật hà nội
Ngành Luật – Hướng đào tạo chú trọng năm 2016

Tốt nghiệp ngành Luật, sinh viên có thể làm việc tại đâu?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật ra trường có thể làm chuyên viên luật ở các Ủy ban nhân dân phường xã, Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc cấp tỉnh, hoặc cơ quan khác như: Hải quan, cơ quan thuế, các cửa khẩu, sân bay. Bạn cũng có thể làm ở các Toà hành chính, Viện kiểm sát nhân dân, trở thành luật sư chuyên về lĩnh vực hành chính hoặc làm việc ở các công ty tư vấn pháp luật

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo ngành Luật

Nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng cao của xã hội. Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đã mở lớp Trung cấp  Luật, hệ chuyên nghiệp chính quy. Sinh viên có thể lựa chọn học lớp trong hoặc ngoài giờ hành chính, nên phù hợp với cả người đang đi làm.

ĐÔNG ĐÔ CTM

Có thể bạn quan tâm: Trung cấp Văn thư lưu trữ

Gửi phản hồi